5

Voor een groen, waterrijk en schoon Zuid-Holland
Milieu

Wij willen dat de luchtkwaliteit in Zuid-Holland verbetert. Ondanks de provinciale medewerking aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit staat de milieukwaliteit in een aantal gebieden onder druk. Als bovenlokale en (boven)regionale gebiedsautoriteit nemen wij het initiatief om vanuit onze kerntaken in samenwerking met andere overheden een nieuw provinciaal actieprogramma op te zetten, waarin ook een gebiedsgerichte aanpak vorm krijgt. Zo nodig maken wij daar middelen voor vrij.