3

Voor een goed bestuur, gezonde financiën en een toekomstbestendige organisatie
Organisatie

Daar waar kennis ontbreekt om maatschappelijke opgaven aan te pakken zorgen wij voor het binnenhalen van die kennis en het ter beschikking stellen van die kennis.

Wij willen in Nederland voorop lopen in het transparant maken van de provincie (open overheid, open spending en open data) en investeren daartoe in onze ICT-infrastructuur en werkprocessen die een grotere transparantie mogelijk maken (totaal incidenteel € 5 miljoen).

Inkoop

Wij willen de inkoop van diensten en producten verder verduurzamen en bevorderen het gebruik van lokaal geproduceerde producten en de inzet van lokale aanbieders en MKB.
Bij aanbestedingen zijn wij er alert op dat de aanbieders van diensten eerlijke arbeidsvoorwaarden hanteren.