6

Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland
Cultuur erfgoed en maatschappij

Maatschappij

Wij willen de huidige culturele basisvoorziening waarborgen. Daarom continueren wij deze periode onze provinciale bijdrage aan deze voorziening.

Zorg- en welzijnstaken zijn na de decentralisaties bij de gemeenten belegd. Om die reden bouwen wij de subsidie aan instellingen op het gebied van maatschappelijke participatie binnen deze periode af. Dit leidt tot een besparing die in de programmaperiode oploopt en vanaf 2018 structureel € 10,5 miljoen per jaar bedraagt (in totaal in de periode € 29,7 miljoen).

Wij willen inzicht in de kennis op het gebied van het sociale domein en maatschappelijke ontwikkelingen borgen voor de uitvoering van onze kerntaken (structureel € 1,7 miljoen per jaar). Wij gaan gelijktijdig met het afbouwen van de subsidies voor maatschappelijke participatie op zoek maar een invulling van deze kennisbehoefte.