5

Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland
Greenports en mainport

Wij stoppen met een aparte glassaneringsregeling. Sanering van verspreid liggend glas kan nog wel onderdeel uitmaken van een bredere gebiedsdeal in het kader van het UPG. De gebiedstafels waar afspraken over een integrale aanpak worden gemaakt voor het hele gebied zijn daarvoor het platform.

Naast de tuinbouwsector herbergt Zuid-Holland een sterke landbouwsector. Bij het inspelen op de mogelijkheden om Europese innovatiemiddelen te verkrijgen bundelen wij de land- en tuinbouw.

Het Rotterdamse havengebied verandert van een klassieke haveneconomie naar een kennisintensief complex gebaseerd op (informatie)technologie, hernieuwbare grondstoffen en innovatieve diensten. Wij willen dit moderniseringsproces faciliteren. Wij gaan daarvoor innovatie en investeringen binnen de sector stimuleren met de inzet van ons ruimtelijk instrumentarium, onze taken op het gebied van infrastructuur en milieu en de lobby in Brussel en bij het Rijk.

Wij willen de samenwerking tussen de havens in de Vlaams-Nederlandse Delta bevorderen. Wij blijven investeren in dit samenwerkingsverband.