3

Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland
Kennis en innovatie

Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden die publieke en private partijen samenbrengen rondom economische clusters met veel groeipotentie (totaal incidenteel € 6 miljoen). Wij gaan innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren (totaal incidenteel € 14 miljoen euro). 

Versterken van de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven vraagt om een goede aansluiting van het bedrijfsleven met onderwijs- en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor een betere aansluiting bij de opgaven die om bovenregionale afstemming en coördinatie vragen. Wij dragen bij aan de lobby op dit onderwerp richting Rijk en EU.