2

Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland
Ruimtelijke ordening

Kantoren en bedrijventerreinen

Wij willen een vermindering van het overaanbod van kantoren. De visies van gemeenten en regio’s op basis van de marktbehoefte op de ontwikkeling van kantorencomplexen moeten passen binnen de kaders van de provincie. In gevallen waar vermindering van capaciteit niet op deze wijze lukt, nemen wij de regie over.

Wij willen dat het aanbod van bedrijventerreinen in overeenstemming is met de vraag. Tegelijkertijd willen wij een betere benutting van bestaande bedrijventerreinen. De regionale behoefteramingen van gemeenten en regio’s moeten passen binnen de kaders van de provincie. Ook hierbij zullen wij actief gebruik maken van ons ruimtelijk instrumentarium als dit nodig blijkt.

Detailhandel

Onze visie op de detailhandel is vastgelegd in ons ruimtelijk beleid. Wij geven uitvoering aan deze visie en betrekken daarbij de resultaten van het koopstromenonderzoek om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Wij denken mee hoe nieuwe ontwikkelingen binnen de geldende regels kunnen worden gerealiseerd. De goede voorbeelden die wij waarnemen binnen de provincie, delen wij met andere gemeenten. Wij gaan met partijen uit het veld het gesprek aan over herbestemming van perifere detailhandellocaties zonder toekomstperspectief.

Wij moedigen gemeenten aan om gezamenlijk regionale detailhandelvisies op te stellen.