1

Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland
Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid-Holland

Wij willen ons onderscheiden met een flexibele en innovatieve economie. Wij streven daarbij naar  groei waarbij economische, sociale en ecologische waarden in balans zijn. Wij willen hiervoor onze schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk benutten met aandacht voor kwaliteit. Wij willen bijdragen aan krachtige, levendige en goed bereikbare stedelijke en dorpscentra waar kantoren, horeca, woningen, detailhandel en culturele voorzieningen elkaar versterken. Wij willen slimme en creatieve transformaties en herbestemming van leegstaande kantoren en winkels mogelijk maken. Wij willen ons unieke culturele erfgoed behouden, beleefbaar en toegankelijk maken. Wij willen nieuwe kennisintensieve sectoren en werkgelegenheid creëren door de kennis en innovatie in Zuid-Holland beter te benutten. Wij willen bijdragen aan het behoud van de wereldpositie die de Rotterdamse haven en de greenports bezitten. Wij dragen bij aan het besparen en verduurzamen van het energiegebruik. Wij brengen partijen bij elkaar vanuit gedeelde ambities en opgaven.