3

Voor een groen, waterrijk en schoon Zuid-Holland
Landbouw

Kavelruil en herverkaveling in de veenweidegebieden richten zich primair op de organisatie van het eigenaarschap, niet op aanpassing van het karakteristieke slagenlandschap.

Wij maken een uitzondering op de maximale grootte van het bouwblok voor akkerbouwbedrijven die omwille van een duurzame en efficiƫnte bedrijfsvoering worden samengevoegd. Een bouwblok mag groeien onder voorwaarde dat in de nieuwe situatie het netto bouwblok niet groter is dan het totaal van de twee samengevoegde bouwblokken. In die gevallen worden oude bouwblokken gesaneerd. Wij passen de ruimtelijke regels hierop aan.