1

Voor een groen, waterrijk en schoon Zuid-Holland
Voor een groen, waterrijk en schoon Zuid-Holland

Wij maken het verschil door natuur, water, recreatie, land- en tuinbouw en economie in samenhang te zien. Wij brengen ideeën en geld bij elkaar zodat er meer mogelijk is. Wij gaan de recreatiemogelijkheden op land en water vergroten. Natuur en landschap moeten beter toegankelijk en bereikbaar zijn. Door te blijven investeren in het voltooien van natuurgebieden laten wij zichtbaar resultaat zien. Zo willen wij ervoor zorgen dat de achteruitgang van de diversiteit aan planten en dieren wordt stopgezet. Wij willen ruimte geven aan een internationaal concurrerende, duurzame en diervriendelijke landbouwsector in Zuid-Holland. Wij maken ons sterk voor waterveiligheid, goede waterkwaliteit, voldoende zoetwater, dierenwelzijn en een schoon milieu.