6

Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland
Fiets

Daarvoor gaan wij samen met inwoners en belanghebbenden binnen het eerste jaar het fietsplan herijken. De nadruk leggen wij op de aansluiting tussen auto, openbaar vervoer, fiets en wandelen en verbetering van de aansluiting van bestaande fietsverbindingen. Wij zetten in op het realiseren van fietsenstallingen en laadpunten en verbetering van de veiligheid op fietspaden.