4

Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland
Vervoer over water

Wij investeren daarvoor in het onderhoud van onze vaarwegen (bijvoorbeeld door het op diepte brengen) en dragen zorg voor voldoende ligplaatsen voor lange en korte duur. Verder stimuleren wij het gebruik van schone motoren in de binnenvaart voor een betere luchtkwaliteit en de verduurzaming van de binnenvaartsector.

Watergebonden bedrijven zijn van belang voor goederenvervoer over water en leveren een bijdrage aan duurzame mobiliteit. Wij handhaven de planologische bescherming van watergebonden bedrijventerreinen. Wij faciliteren de bereikbaarheid over weg van havens en overslagpunten, bijvoorbeeld van de Overslag Terminal Alphen en het Container Transferium Alblasserdam.

Wij streven naar optimale doorstroming van de beroepsvaart en wegverkeer. Voor de beroepsvaart worden brugopeningstijden op elkaar afgestemd (‘blauwe golf’). Voor de pleziervaart kiezen wij waar het nodig en veilig is voor spitssluitingen.