3

Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland
Openbaar vervoer

Wij willen dat de kleine kernen per openbaar vervoer toegankelijk blijven. Daarvoor zetten wij binnen beschikbare middelen in op een fijnmazig openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden. Om dit te bereiken stimuleren we slimme integratie van lokaal doelgroepenvervoer en openbaar vervoer zoals de buurtbus en bedrijfsvervoer.

We gaan door met de ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)lijnen (waaronder het Randstad-net, genaamd R-net), waarbij ook gekeken wordt naar de ontwikkeling van nieuwe lijnen. 

Bij het spoor pleiten wij voor een versnelde uitvoering van geplande investeringen in de viersporigheid tussen Den Haag en Rotterdam en dragen wij bij aan de gedeeltelijke spoorverdubbeling tussen Leiden en Utrecht. Wij steunen het streven naar internationale treindiensten tussen Den Haag en Brussel en tussen Rotterdam en het Ruhrgebied.