5

Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland
Luchtvaart

In overlegstructuren vragen wij om strikte handhaving van de gepubliceerde aanvliegroutes en waken wij dat Zuid-Holland niet onevenredig wordt belast door de verdere ontwikkeling van Schiphol in verhouding tot andere regio’s in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Dit geldt specifiek voor de Bollenstreek, de Leidse regio en Midden-Holland.