2

Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland
Infrastructuur

De economische ontwikkeling van Zuid-Holland is gebaat bij een goede bereikbaarheid van internationale knooppunten (Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, mainports Rotterdam en Schiphol en Rotterdam The Hague Airport). Wij gaan bij het Rijk pleiten voor maatregelen die de ruit van Rotterdam ontlasten en die de verbinding via de A15 naar Duitsland verbeteren, met inachtneming van de leefbaarheid.

Wij bepleiten vergroting van de externe veiligheid van spoorgoederenvervoer in het stedelijk gebied. Daarvoor zijn strengere wettelijke eisen nodig om de veiligheid in de Drechtsteden te verbeteren. Wij gaan samen met belanghebbenden zoeken naar innovatieve oplossingen om de veiligheid in de Drechtsteden te vergroten. Daarnaast geven wij prioriteit aan de realisatie van een spoorgoederenlijn richting België die de stedelijke centra mijdt (RoBel).

Verkeer en vervoer is een belangrijke energievrager. Wij willen winst behalen in energiebesparing en duurzaam energiegebruik bij de aanleg van nieuwe infrastructuur en beheer en onderhoud. Wij gaan daarom door met de weg van de energietransitie, zoals nu al bij de N470 en de N211.

Voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek kiezen wij in afstemming met de regio en de provincie Noord-Holland voor een integrale aanpak.