1

Voor een goed bestuur, gezonde financiën en een toekomstbestendige organisatie
Voor een goed bestuur, gezonde financiën en een toekomstbestendige organisatie

Wij willen tastbare resultaten boeken. Wij willen ons verbinden met de energieke samenleving en hebben oog voor de toegenomen maatschappelijke verschillen. Het aanpakken van problemen en het belang van de inwoners van Zuid-Holland staan centraal in ons handelen. Wij zetten onze bevoegdheden in als dit noodzakelijk is. Wij kiezen onze rol afhankelijk van de opgave. De opgave bepaalt ook de schaal waarop de samenwerking plaatsvindt. Wij zijn transparant in ons handelen. Wij zetten in op het versterken van de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie om snel, flexibel en effectief in te kunnen spelen op de dynamiek buiten het provinciehuis.